„DODATKOWA OCHRONA” – JAK SKORZYSTAĆ.

  • Krok 1. Uwzględnienie opcji dodatkowej ochrony w zamówieniu –  po zaprojektowaniu ogrodzenia w programie PM Ogrodzenia zamawiający wybiera z zakładki „Akcesoria” dodatkową pozycję – kod produktu „DODATKOWA OCHRONA NOF”.  
  • Krok 2. Ewidencja zamówienia* podlegającego „dodatkowej ochronie” – po zrealizowaniu (zamontowaniu) ogrodzenia objętego dodatkową ochroną wymagana jest rejestracja zamówienia w systemie EZAM, co realizowane jest w zakładce Dodatkowa ochrona NOF”.
  • Krok 3. Przekazanie klientowi uzupełnionego certyfikatu, z numerem ewidencyjnym wygenerowanym przez system EZAM (certyfikat do pobrania w systemie e-Zam – zakładka „ Dodatkowa ochrona NOF”).

*Ewidencja zamówienia w systemie e-Zam – wymagane informacje
i dokumenty do uzupełnienia:

  • Numer zamówienia sprzedaży Plast-Met.
  • Lokalizacja/miejsce zamontowania ogrodzenia objętego dodatkową ochroną (kod pocztowy, ulica, numer posesji lub numer działki).
  • Data zakończenia montażu zgodna z bezusterkowym protokołem odbioru robót (początek obowiązywania 12 miesięcznego okresu dodatkowej ochrony).
  • Wartość zamówienia brutto [PLN], zgodna z FV, wystawioną do zamówienia objętego dodatkową ochroną.
  • Skan protokołu odbioru robót, podpisany przez inwestora i wykonawcę.

Certyfikat „dodatkowej ochrony” należy wystawić najpóźniej do 10 dnia kolejnego miesiąca, po dacie zakończenia montażu.

 

Do pobrania