Miejsce pracy : Trzebnica


Zadania:

a. prace przy obsłudze maszyn CNC: wykrawarka rewolwerowa, prasy krawędziowe do obróbki
   plastycznej metali na zimno (prasowanie, gięcie, obcinanie, tłoczenie, wykrawanie),
b. ustawianie i programowanie parametrów obróbczych podległych maszyn oraz ich przezbrajanie
   w odpowiednie oprzyrządowania dobrane do zadanych detali ogrodzeniowych,

c. obsługa lasera CNC do ciecia blach oraz profili zamkniętych,
d. prace ślusarskie: cięcie na pile taśmowej kształtowników i profili  ze stali walcowanej,
e. obróbka skrawaniem powierzchni szlifierkami  kątowymi,
f. nawiercanie otworów przy użyciu wiertarki stołowej oraz ręcznej,
g. czytanie rysunków technicznych.
Wymagania:
- wykształcenie zawodowe,
- samodzielność w działaniu oraz aktywne rozwiązanie problemów,
- umiejętność współpracy w zespole,

- doświadczenie zawodowe na danym stanowisku minimum 2 lata.


Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasowym,
- wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności.


Dodatkowo prosimy o przesłanie CV z dołączoną klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Plast-met Systemy Ogrodzeniowe Sp. z o.o., Sp. K z siedzibą: 55-100 Trzebnica ul. Milicka 34. Dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie art. 6 ust.1 pkt a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) „

 

Złożenie aplikacji jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych prosimy o nie składanie aplikacji.

 

 

Realizując obowiązek wynikający z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, uprzejmie informujemy iż:

1.Administratorem danych pozyskanych w wyniku odpowiedzi na powyżej zmieszczone ogłoszenie
   rekrutacyjne  jest Plast - met Systemy Ogrodzeniowe Sp. z o.o., Sp. K w Trzebnicy z siedzibą w 55-
   100 Trzebnica, ul. Milicka 41.  Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą maila na adres: 
   kadry@plast-met.pl lub w formie papierowej.

 

2. Dane osobowe uzyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie będą przetwarzane w celu
    zatrudnienia w Plast- met systemy ogrodzeniowe Sp. z o.o., Sp. k  na stanowisko:  operator
    maszyn.

 

3. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy.

4. Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego
   ogłoszenia   rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i zostaną zniszczone w sposób
   uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie.

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest dział kadr oraz kadra zarządzająca Spółki.

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
   ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
   cofnięcia zgody na ich  przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
   przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (zgodnie
   z art. 15-20 RODO). Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga
   jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy    kadry@plast-met.pl

6.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
   Pani/Pan, iż   przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r., Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami „