• Krok 1: Zgłoszenie zdarzenia szkodowego do punktu sprzedaży lub osoby obsługującej inwestycję, poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszenia Szkody, do pobrania na stronie www.plast-met.pl.

 

  • Krok 2: Po otrzymaniu zgłoszenia przedstawiciel ubezpieczającego w obecności właściciela ogrodzenia  przeprowadza wizję lokalną  weryfikując zgłoszenie oraz uzupełniając o niezbędną dokumentację fotograficzną.

 

  • Krok 3: Przygotowanie  kosztorysu naprawy szkody i wysłanie do akceptacji Ubezpieczyciela.

 

  • Krok 4: Po akceptacji kosztów naprawy  przez T.U. UNIQA następuje  ustalenie terminu likwidacji szkody.

 

  • Krok 5: Podpisanie cesji wierzytelności ubezpieczenia.

 

  • Krok 6: Likwidacja szkody i podpisanie protokołu potwierdzającego wykonanie prac zgodnie z protokołem zgłoszenia szkody.