• Krok 1: Zgłoszenie zdarzenia szkodowego do punktu sprzedaży lub osoby obsługującej inwestycję, poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszenia Szkody, do pobrania na stronie www.plast-met.pl.

 

  • Krok 2: Po otrzymaniu zgłoszenia przedstawiciel ubezpieczającego w obecności właściciela ogrodzenia  przeprowadza wizję lokalną  weryfikując zgłoszenie oraz  uzupełniając o niezbędną dokumentację fotograficzną.

 

  • Krok 3: Przygotowanie  kosztorysu naprawy szkody i wysłanie wraz z formularzem zgłoszenia szkody do Producenta, celem weryfikacji przez T.U. UNIQA.

 

  • Krok 4: Po akceptacji kosztów naprawy następuje  ustalenie terminu likwidacji szkody.

 

  • Krok 5: Podpisanie cesji wierzytelności ubezpieczenia.

 

  • Krok 6: Likwidacja szkody i podpisanie protokołu potwierdzającego wykonania prac zgodnie z protokołem zgłoszenia szkody.