PROCEDURA LIKWIDACJI SZKODY.

Procedura likwidacji szkody przebiega w kilku prostych krokach przedstawionych poniżej:

  • Krok 1: Zgłoszenie zdarzenia szkodowego do punktu sprzedaży lub osoby obsługującej inwestycję, poprzez wypełnienie „Formularza Zgłoszenia Szkody”, do pobrania na stronie www.plast-met.pl.
  • Krok 2: Po otrzymaniu zgłoszenia przedstawiciel Plast-Met w obecności właściciela ogrodzenia przeprowadza wizję lokalną, weryfikując zgłoszenie i uzupełniając o niezbędną dokumentację fotograficzną.
  • Krok 3: Przygotowanie zakresu i kosztorysu naprawy szkód.
  • Krok 4: Likwidacja (naprawa) szkody i podpisanie protokołu potwierdzającego wykonanie prac zgodnie z protokołem zgłoszenia szkody.