Przystąpienie do programu ubezpieczenia jest szybkie i do wykonania w trzech prostych krokach:

 

  • Krok 1: Poinformowany o możliwości skorzystania z ubezpieczenia klient na etapie składania zamówienia, informuje sprzedawcę  o przystąpieniu do  programu ubezpieczeniowego.

 

  • Krok 2: Ewidencja zamówienia* podlegającego ubezpieczeniu w systemie e-Zam – zakładka rejestr Ubezpieczeń NOF.

 

  • Krok 3: Przekazanie klientowi uzupełnionego  certyfikatu, z numerem ewidencyjnym wygenerowanym przez system e-Zam (certyfikat do pobrania w systemie e-Zam - zakładka ubezpieczenia).

 

*Ewidencja zamówienia w systemie e-Zam – wymagane informacje i dokumenty do uzupełnienia:

  1. Numer zamówienia sprzedaży Plast-Met.
  2. Lokalizacja przedmiotu ubezpieczenia (kod pocztowy, ulica, numer posesji lub numer działki).
  3. Data zakończenia montażu zgodna z  bezusterkowym protokołem odbioru robót (początek obowiązywania 12 miesięcznego okresu ubezpieczenia).
  4. Wartość zamówienia brutto [PLN], zgodna z FV, wystawioną do zamówienia objętego ubezpieczeniem.
  5. Skan protokołu odbioru robót, podpisany przez inwestora i wykonawcę.

 

Certyfikat należy wystawić najpóźniej do 10 dnia kolejnego miesiąca, po dacie zakończenia montażu.