PLAST-MET Systemy Ogrodzeniowe sp. z o.o. S.K. uzyskała dofinansowanie na realizację projektu o nazwie „Wdrożenie nowatorskiego na rynku krajowym Systemu Modułowych Ogrodzeń Frontowych” w ramach Działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP; Poddziałania 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkursy horyzontalne; Typ projektu 1.5.A. Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MSP Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014 – 2020.

Krótki opis projektu:

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacyjnej grupy produktów – Systemu Modułowych Ogrodzeń Frontowych. Jest to produkt nie produkowany dotychczas na rynku polskim.

Realizacja projektu przyniesie Wnioskodawcy wymierne korzyści takie jak:

- znaczący wzrost konkurencyjności Spółki na rynku,

- podtrzymanie wizerunku Wnioskodawcy jako innowacyjnego przedsiębiorstwa,

- zwiększenie przychodów z prowadzonej działalności.

W ramach realizacji projektu Wnioskodawca rozbudował swoją infrastrukturę. W szczególności:

- Wybudował halę produkcyjną przy ul. Milickiej 41 w Trzebnicy

- Nabył i zainstalował nową linię do produkcji Systemu Modułowych Ogrodzeń Frontowych składającą się z wykrawarki, prasy krawędziowej, zgrzewarki oraz maszyny do wycinania profili.

Całkowita wartość projektu wynosi 5 289 538,47 zł, w tym koszty kwalifikowane to 4 299 624,70 zł. Wkład Unii Europejskiej to 1 504 868,65 zł.