Wszystkie reklamacje przyjmowane są tylko i wyłącznie na piśmie pod adresem: reklamacje@plast-met.pl