Wielopunktowa zgrzewarka jest niezbędnym urządzeniem w procesie produkcji Modułowych Ogrodzeń Frontowych, ma za zadanie zgrzewać gabiony, czyli produkcja pierwszego elementu systemu MOF. Maszyna umożliwia zgrzewanie z drutu typu 95%ocynk oraz 5% aluminium. Urządzenie ma na celu zgrzewanie gabionów z drutu powlekanego, które są jednym z dostępnych modułów w ramach systemu MOF. Wykorzystywany drut galfan (95%cynku i 5% aluminium) jest trzy razy bardziej wytrzymały na korozje niż standardowy cynk. Zgrzewarka będzie głównie wykorzystywana w module nr 1 czyli w cokole kamiennym. Produkowane kosze następnie zostaną wypełnione odpowiednimi kamieniami. Kosz wykonany zostanie z drutu , który będzie zgrzewany , a następnie wypełniony kamieniem naturalnym lub kamieniem łamanym. Zgrzewarkaprecyzyjnie i dokładnie wykonywać kosze pod odpowiednie wypełnienie elementów tak, aby ogrodzenie pełniło funkcję stabilnego ogrodzenia oraz aby było estetyczne w całości. Do produkcji pierwszego modułu, czyli do cokołu kamiennego będzie potrzebna zgrzewarka. To urządzenie wykonana cały moduł nr 1 MOF, pozostanie tylko wypełnienie tego cokołu odpowiednim materiałem.

 

Cechy maszyny:

 • Ekonomiczna alternatywa: Technika inwertorowa to ekonomiczna alternatywa dla konwencjonalnego zgrzewania oporowego. Wzrost udziału wykorzystania aluminium, stali nierdzewnych i materiałów powlekanych galwanicznie, wymusza wyższe standardy pracy zgrzewarek. Pożądana jest lepsza jakość i powtarzalność zgrzein przy minimalnych kosztach ich wykonania.
 • Wzrost wydajności: Minimalne koszty podłączenia energetycznego i symetryczne obciążenie sieci zasilającej. Małe koszty zużywanej energii dzięki poprawie współczynnika mocy. Wydłużenie żywotności elektrod poprzez krótsze czasy zgrzewania i mniejsze prądy zgrzewania.
 • Główne korzyści konstrukcyjne: Zmniejszenie wagi transformatora otwiera nowe możliwości w zastosowaniu zgrzewarek wielopunktowych. Długość szyn prądowych zgrzewarki nie jest ograniczona stratami prądu w obwodzie wtórnym - Technikę zgrzewania MFDC (Medium Frequency Direct Current) można stosować w prawie wszystkich typach zgrzewarek.
 • Zgrzewanie prądem stałym z użyciem inwertora (MFDC): Szybki narost prądu. Wierne odwzorowanie charakterystyki prądu stałego. Efektywne wykorzystanie energii prądu.
 • Korzyści w zgrzewaniu: Wyjątkowa skuteczność zgrzewania aluminium, stali nierdzewnych i materiałów powlekanych. Zgrzewanie materiałów różnoimiennych o innej przewodności cieplnej. Dzięki szybkiej inicjacji procesu, wpływ ciepła powoduje tylko minimalne nadpalenia powłok galwanicznych Stała, wysoka jakość zgrzewania dzięki ciągłej kontroli prądu wtórnego. Lepsze rezultaty zgrzewania w kombinacji krótkich czasów zgrzewania i precyzyjnej kontroli procesu. System zgrzewania oparty na średniej częstotliwości redukuje ślady wgnieceń elektrod. Krótkie czasy zgrzewania dzięki koncentracji wytwarzanej mocy. Parametry zgrzewania kontrolowane w trakcie całego procesu dla uzyskania najlepszej jakości zgrzein.                            

Główne cechy układu zgrzewalniczego

 • uproszczone programowanie za pomocą przycisków i wyświetlacza alfanumerycznego LCD,
 • synchroniczne sterowanie tyrystorów, regulacja prądu wycinkami fazowymi,
 • pamięć 250 programów technologicznych,
 • 26 parametrów dla każdego programu,
 • dwie wersje pracy: standard lub ze stałą wartością prądu zgrzewania,
 • licznik wykonanych zgrzein,
 • funkcja “stepper” realizująca wzrost prądu ze wzrostem zużycia elektrod,
 • kompensacja prądu zgrzewania dla zgrzewania blach ze śladami korozji,
 • cykl pojedynczy lub automatyczny,
 • podwójny skok siłownika,
 • sterowanie pracą 4 elektrozaworów,
 • autoregulacja do częstotliwości sieci 50/60 Hz,
 • wyjście odbioru danych RS 232 w celu wydruku parametrów zgrzewania lub odbiór na PC,
 • wyjście dla zaworu proporcjonalnego,
 • menu na sterowniku w języku polskim i angielskim,