Firma Plast - Met Systemy Ogrodzeniowe w Trzebnicy istniejąca od 1988 roku, specjalizująca się w produkcji ogrodzeń frontowych, przemysłowych, lamp LED oraz modułów Smart Fence poszukuje kandydata na stanowisko: lakiernik

Miejsce pracy: Trzebnica
Zadania:
a.  obsługa kabiny lakierniczej,
b. automatyczne i ręczne malowanie pistoletem (nanoszenie mieszanki proszkowej Poliester/Poldur) elementów stalowych
    ogrodzeń i frontów,
c. czyszczenie sprężonym powietrzem,
d.  zawieszanie i zdejmowanie detali ogrodzeniowych przed i po lakierowaniu w kabinie lakierniczej na zawiesiach
     przenośnika transportowego.
Wymagania:
- wykształcenie zawodowe,

- doświadczenie zawodowe na danym stanowisku minimum 0,5 roku,
- samodzielność w działaniu oraz aktywne rozwiązanie problemów,
- umiejętność współpracy w zespole.
Oferujemy:
- stabilne zatrudnienie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasowym,
- wynagrodzenie adekwatne do posiadanych umiejętności (w granicach 4.000 do 6.000 brutto)
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami
Dodatkowo prosimy o przesłanie CV z dołączoną klauzulą:

„ Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji prowadzonego przez Plast-met Systemy Ogrodzeniowe Sp. z o.o., Sp. K z siedzibą: 55-100 Trzebnica ul. Milicka 34. Dane osobowe przetwarzane będą  na podstawie art. 6 ust.1 pkt a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) „

 

Złożenie aplikacji jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacyjnych. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych prosimy o nie składanie aplikacji

 

Realizując obowiązek wynikający z ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, uprzejmie informujemy iż:

1.Administratorem danych pozyskanych w wyniku odpowiedzi na powyżej zmieszczone ogłoszenie  rekrutacyjne  jest
   Plast- met Systemy Ogrodzeniowe Sp. z o.o., Sp. K w Trzebnicy z siedzibą w 55-100 Trzebnica, ul. Milicka 41.

   Kontakt z administratorem jest możliwy za pomocą maila na adres:  kadry@plast-met.pl lub w formie papierowej.

2. Dane osobowe uzyskane w wyniku odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie będą przetwarzane w celu zatrudnienia w Plast-
    met systemy ogrodzeniowe Sp. z o.o., Sp. k  na stanowisko lakiernik

3. Dane będą przetwarzane do czasu zawarcia umowy o pracę z wybranym kandydatem do pracy.

4.Dane osób niewybranych w procesie rekrutacyjnym dotyczącym zatrudnienia w wyniku niniejszego ogłoszenia
   rekrutacyjnego nie będą dalej przetwarzane i zostaną zniszczone w sposób uniemożliwiający ich wtórne pozyskanie.

5.Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest dział kadr oraz kadra zarządzająca Spółki.

6.Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
   przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich
   przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
   podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem (zgodnie z art. 15-20 RODO). Oświadczenie o cofnięciu zgody na
   przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy
   kadry@plast-met.pl

7.Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż
   przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO,

Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974r., Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.